Jak fungují kyslíkové koncentrátory?

Kyslík pochází ze zcela soběstačných strojů zvaných kyslíkové koncentrátory. Tyto koncentrátory využívají technologii zvanou PSA - střídavá tlaková adsorpce (Pressure Swing Adsorption), technologie vytvořená NASA, která odfiltrovává z okolního vzduchu dusík, argon a jiné stopové plyny. Tato technologie pak poskytuje příjemci oddělené molekuly kyslíku o 95%ní čistotě a dusík a jiné plyny jsou uvolňovány zpět do atmosféry.