Airterapie

Jedná se o inhalační terapii, které předcházel mnohaletý výzkum zabývající se účinky kyslíku v jeho různých stavech na buněčné organizmy. Člověk není běžně schopen využít veškerý kyslík, který volně dýchá a 3/4 kyslíku opět vydechuje bez jakéhokoliv využití. Tato terapie pomáhá organizmu přirozeným způsobem využít vzdušný kyslík mnohem lépe a tím mu dodává velké množství energie.

Aplikace metody se provádí inhalací pomocí nosní cévky.

Uplatnění tato metoda nachází v oblasti prevence nemocnosti. Širokospektrálně je využívána jako podpůrná léčba u mnoha onemocněních.