Perorální kyslíková terapie

Celé tajemství tkví v kombinaci pitné vody s kyslíkem, tedy právě dvou pro život rozhodujících látek. Musíme si uvědomit, že u mnoha lidí je příjem kyslíku nedostačující a jejich organismus je tak stále nedostatečně zásobený kyslíkem.
Důvody jsou zatížení životního prostředí, špatné stravovací návyky, nedostatečné dýchání, stres, nedostatek pohybu a proces stárnutí se slabším výkonem. Následky znějí - i u mladých lidí - ztráta vitality, slabší výkon, duševní a tělesná vyčerpanost. Z toho vyplývá, že potenciál energie člověka je závislý na jeho potenciálu kyslíku.
Kyslík má pro zdravé funkce organismu obrovský význam. Podílí se na regulačních procesech, působí antibakteriálně a antivirově, podporuje mikrocirkulaci krve, podporuje granulaci a regeneraci tkáně, tedy hojení ran, zlepšuje i látkovou výměnu, zvyšuje zásobování buněk energií a zvyšuje tak psychickou i tělesnou výkonnost člověka. A konečně podporuje kyslík i nárůst potřebné přirozené flóry bakterií ve střevech.

Pomoc i při rakovině

Zvláštní účinnost perorální kyslíkové terapie je dokázaná i u ošetření nemocných pacientů rakovinou. V jedné klinické studii byla její účinnost zkoumaná na 32 pacientech, trpící rakovinou. Pacientům bylo podáváno třikrát denně 150 ml okysličené vody vždy hodinu před jídlem - částečně v kombinaci s dalšími terapiemi. Všichni pacienti ve věku mezi 34 a 78 let s různými formy rakoviny byli ve velmi špatném celkovém zdravotním stavu. Po použití kyslíkové terapie se jejich krevní obraz výrazně zlepšil a imunitní systém se stabilizoval. Počet leukocytů, monocytů, granulocytů, erythrocytů a trombocytů se zvýšil. „Kvasící" látková výměna rakovinných buněk se změnila na aerobní, tedy na látkovou výměnu spojenu s kyslíkem. Nárůstu rakovinných buněk bylo zabráněno zvýšením intenzity dýchání buněk.
Tato nově vyvinutá kyslíková terapie prof. Pakdamana, jejíž cílem je poškozený nebo narušený řetězec dýchání v organismu opravit a regenerovat, je dána k dispozici i pro soukromé použití.
Tímto je dokázáno: Pokud budete pít pravidelně kyslíkem obohacenou vodu, již brzy se budete cítit zdravěji a lépe. PKT nazývá prof. Pakdaman „přídavnými plícemi". Zvyšuje energii buněk a vitalitu člověka. V použití je tato metoda jako pitná kůra nekomplikovaná a příjemná.

Případy ze životy

38-letá pacientka trpěla – když přišla k prof. Dr. A. Pakdamanovi – 20 let bolestmi hlavy, tlakem a bolestí očí, pulzujícími bolestmi a závratí. Diagnóza zněla: Migréna, nízký tlak, dysmenorrhoe / bolestivé pravidelné obtíže/, alergie na kov a některé potraviny. Několikaleté užívání celé řady léků /většinou synteticko-chemických/ nepřineslo žádné zlepšení. Této pacientce byl dán přirozenější prostředek, jehož lékařské účinky byly málo známé. V rámci „perorální kyslíkové terapie /PKT/“ musela pacientka dvakrát denně vypít 0,33 l kyslíkem obohacené vody. Co se v krátkém čase událo, popisuje prof. Dr. Pakdaman takto: „První pozitivní efekt terapie se projevil po 6 dnech. Všechny léky, které pacientka dosud užívala, byly vysazeny. Dlouhodobé potíže /bolesti hlavy, pocit závratě/ zmizely. Pacientka měla bezbolestnou menstruaci.

Ještě působivější je případ 66-leté pacientky, která přišla k lékaři v depresivním a zoufalém stavu. Při prohlídce si stěžovala na bronchitidu, kašel, pocení, pocit nevolnosti, nedostačující dech, unavenost a malátnost. Vyšetření potvrdilo podezření na plicní karcinom. Lékaři radili co nejdříve nádor vyoperovat a potom chemoterapii a ozařování. Pacientka ale operativní zákrok odmítla a tak přišla i zde na řadu perorální kyslíková terapie. Denně bylo podáváno třikrát 150 ml kyslíkem nasycené vody, vždy hodinu před jídlem. Tato jednoduchá terapie trvala čtyři měsíce. Výsledek: Potíže kontinuálně ustupovaly, pacientka se cítila psychicky i tělesně lépe. Rentgenové snímky ukázaly po terapii výrazný nárůst zdravé plicní tkáně. Na začátku terapie s okysličenou vodou bylo s půlročním odstupem takové znění: „Utvořilo se zastínění velké asi jako pěst v pravém horním plicním laloku.“ Potom: „Nádor v pravém horním plicním laloku velký asi 5 cm. Po použití neobvyklé terapie nález zněl: „Při srovnání při příjmu v listopadu a po použití terapie v květnu dochází k slabé regresi nádoru s jeho centrálním rozpadem.“ O tři měsíce později: „Zřetelná další regrese nádoru v pravém horním plicním laloku /asi 4 měsíce po PKT/“ Po dalších osmi měsících mohlo být konstatováno: „Slabé zastínění horního mediastinálu, ustupující ve srovnání s příjmem.“ Této pacientce pomohla nová forma kyslíkové terapie, kterou vynalezl prof. Dr.med.Abolghassen Pakdaman, primář onkologické kliniky ve Friedenweiler. Tato metoda se uplatnila mimo jiné i v soukromé životosprávě. Prof. Pakdaman byl za svůj objev vyznamenán lékařskou komorou.