gox-einzeldose-4-literwgox-einzeldose-6-literw

Kyslík v plechovce

Jde o sprej s vysoce čistým kyslíkem, opatřený aplikátorem, aby vdechování bylo náležitě intenzívní a účinné. Použití je jednoduché. Pryžový aplikátor nasadíte podle návodu na plechovou nádobku, přitisknete k ústům tak, aby výřez pro nos seděl na správném místě a to celé přitisknete na obličej. Tím se uvolní z ventilu příslušná dávka kyslíku a zbývá jen se současně nadechnout. Chvilku počkáme a podle potřeby opakujeme. Kyslík aplikovaný v běžném atmosférickém tlaku totiž zůstává v těle jen krátce, obvykle je do jedné minuty spotřebován. Ale jeho zvýšené množství v organizmu je znát odezněním ospalosti a únavy ve velmi krátké době.

Nesmíme si však představovat, že s námi kyslík zacvičí jako třeba sklenka alkoholu nebo jiná droga. Vždyť jej máme stále kolem sebe a od narození dýcháme. A podaří-li se nám, jeho množství krátkodobě zdvoj až ztrojnásobit, rozhodně se nám z toho nezatočí hlava.

Často se objevují dotazy na možnost předávkování a negativní účinky. Uvědomte si, že největší balení představuje 8 litrů kyslíku. Jde o plyn, nikoliv kapalný kyslík. Nebudete jej dýchat v kyslíkovém stanu, ale v prostředí zaplněném vzduchem. I když se jedná o vysoce čistý kyslík (99,5 %), to, co se vám dostane do plic při běžném použití, bude maximálně 40 -60 % kyslíku.

Zbytek bude atmosferický dusík a vzácné plyny, jako při každém nádechu. Budete-li alespoň trochu šetrní, vydrží vám největší náplň na třicet krátkých nádechů, které jsou již poněkud rozmařilým hýřením, neboť příznivý efekt se dostavuje již po třech nedechnutích a zbytek si můžete schovat na příště. Předávkování tedy při správném užití podle návodu opravdu nehrozí.

V souvislosti s předchozím odstavcem si lze jen těžko představit negativní účinky námi dodávaného kyslíku. Jejich prezentace patří spíš do oblasti bájí a pověstí o užívání kyslíku v extrémních podmínkách. Jen si představte ty stovky pacientů zdravotnických zařízení, kteří denně inhalují kyslík. Jediný méně obvyklý jev, který vám náš kyslík může způsobit, je sucho v krku při dýchání větších dávek. Ale i to rychle odezní.

Měli byste vědět, že příznivě působí nejen na únavu, zvyšuje soustředění za volantem, při učení, odstraňuje příznaky únavy, ale pomáhá i při bolestech hlavy a hlavně při nespecifických kinetózách, tedy je-li někomu v autě, v letadle nebo na lodi špatně. O tom jako řidiči jistě víte své. Kyslík v plechovce lze úspěšně použít při dýchacích problémech alergického původu a při astmatu. Dostatek kyslíku v těle podporuje imunitní systém a metabolické procesy.