Které faktory, mohou ovlivnit zásobování našeho těla kyslíkem?:

1. Zmenšující se množství atmosferického kyslíku. Špičkoví výzkumníci dnes věří, že dokonce i relativně zdraví lidé mohou mít problém získat ze vzduchu všechen kyslík, který potřebují. Realitou je, že vzduch samotný je stále více a více znečištěný, takže získat z něj kyslík je čím dál těžší. Fyziologové zjistili, že dýchání znečištěného vzduchu nebo vdechování vzduchu, který obsahuje méně kyslíku, vkládá na lidské tělo obrovskou zátěž.
Paleontologové analyzovali kyslík ve vzduchových bublinách zachycených ve fosilizovaném jantaru z Jurské doby. Jejich výzkum k velkému překvapení objevil, že hladiny kyslíku tehdy byly značně vyšší než jsou dnes. Mnoho vědců dnes dokonce věří, že dinosauři mimo jiné vyhynuli kvůli rychlému poklesu kyslíku v atmosféře a neschopnosti jejich respiračních systémů vyrovnat se s kyslíkovým omezením. Pokud dinosauři vyhynuli proto, že nedokázali získat dost kyslíku, můžeme se divit, že naše těla také trpí, když je náš kyslík stále znečištěnější?

2. Úloha stravování v případě nedostatku kyslíku. Když pravidelně jíte nezdravou stravu, nutí to vaše tělo, aby využívalo větší část svých kyslíkových zásob než obvykle, protože musí metabolicky zpracovat konzervační přísady a nějak vyzískat těch pár výživných látek, které tato "potrava" doopravdy obsahuje. Komplexní uhlovodany a syrové ovoce a zelenina obsahují velké množství kyslíku, celých 50% váhy těchto potravin je tvořeno kyslíkem. Procento kyslíku v tucích je méně než 15%, zatímco procento kyslíku v bílkovině je něco mezi 20% a 40%, v závislosti na amynokyselinovém profilu dané bílkoviny. Složky hustých potravin jako jsou tuky a bílkoviny mají nejenom malý obsah kyslíku, ale také spotřebují dodatečný kyslík z těla, aby se mohly přeměnit na energii, což ještě více zpustoší kyslíkové zásoby vašeho těla.
Jiné potraviny, které vás okrádají o kyslík, jsou mimo jiné zpracovaný cukr, bílá mouka, alkohol a kofeinové nápoje. Tělo musí ubrat kyslík důležitým metabolickým procesům jako jsou tep srdce, oběh krve, mozkové funkce a imunitní reakce jenom proto, aby okysličilo a metabolicky zpracovalo tyto potraviny.

3. Kyslík a stres. Jakýkoliv nadměrný stres včetně velké pracovní zátěže, traumatické nebo intenzivní události vašeho života, dlouhodobá deprese a obavy, mohou okrádat vaše tělo o obrovské množství tolik potřebného kyslíku. Emocionální stres produkuje adrenalin a hormony s adrenalinem spojené, které nutí tělo čerpat z vlastních kyslíkových zásob pro jejich výrobu a případnou oxidaci. Infekce také vyčerpává zásoby kyslíku v těle, když ho používá k boji s bakteriemi.

4. Kyselost a kyslíkové zásoby. Jedinci s chronicky kyselým systémem také spotřebovávají své kyslíkové zásoby. To může vést k cyklu hromadění toxinů a vyčerpávání kyslíkových zásob. Jeden ze způsobů, jakým tělo bojuje se svou kyselostí, je snaha neutralizovat kyseliny kyslíkem. Aby to mohlo udělat, musí nepřetržitě ubírat kyslík svým primárním metabolickým procesům a směrovat ho ke kyselým buňkám a tkáním.

5. Nedostatek kyslíku a infekce. Když kyslík v těle dlouhodobě klesne na extrémně nízkou úroveň, tělo se může stát semeništěm škodlivých bakterií, virů, hub a jiných infekčních činitelů. Většina z nich jsou anaerobní, což znamená, že nemohou žít v prostředí bohatém na kyslík. Některé výzkumy naznačují, že když je obsah kyslíku v těle na normální úrovni, infekční mikroorganismy se mnohem obtížněji rozmnožují. Parciální tlak kyslíku v normální krvi by měl být přibližně 97%. V každé červené krvince jsou hemoglobinové molekuly bohaté na železo. Přibližně 97% kyslíku přiváděného k buňkám je navázáno na tyto hemoglobinové molekuly a 3% kyslíkových zásob je rozpuštěných v krevním plasmatu.
Když hladina kyslíku ve vaší krvi zůstává delší dobu nízká, buňky nemohou získat dostatečné a konzistentní množství kyslíku a mohou mít problém odolávat invazi mikroorganismů.

6. Nedostatek cvičení. Tělo reaguje na cvičení zvýšením přísunu kyslíku tím, že vás nutí dýchat zhluboka a více. Toto zvýšení hladiny kyslíku v krvi vykonává dvě velice důležité funkce. Za prvé dodatečný kyslík umožňuje výrobu a uvolnění většího množství energie pro samotné cvičení.
Za druhé je zvýšené zásobování kyslíkem využíváno tělem, aby odstranilo odpadní látky v těle, které jsou důsledkem vyššího tempa metabolických procesů. Sedavý způsob života může znemožňovat odstranění toxických odpadů z těla.